Elliw Dafydd

Elliw Dafydd

Silian

IMG_0349

Bingo!

Elliw Dafydd

Lluniau noson bingo Apêl Sioe’r Cardis 2024, canol y sir a gynhaliwyd ar 21.10.22
Tŵr y Dderi

Goleuo Tŵr y Dderi ar gyfer Eisteddfod 2022

Elliw Dafydd

Os byddwch chi’n teithio o Lanbed i Dregaron yn ystod wythnos yr Eisteddfod, fe welwch dirnod mwyaf eiconig ein hardal wedi’i oleuo

Cymru, mae Silian yn barod amdanoch chi!

Elliw Dafydd

Wrth edrych ymlaen at groesawu Cymru i Geredigion, mae trigolion pentref Silian wedi bod wrthi’n brysur yn harddu eu hardal.
5FC952FA-9FFA-4177-B3FA

‘Steddfod CFfI Ceredigion

Elliw Dafydd

Dilynwch bach o hanes ‘steddfod y Cardis – Sadwrn

Teithiau Tramor CFfI Cymru

Elliw Dafydd

Mis Tachwedd, mis y teithio!

Cwrs y Cardi – Seiclo’r 75

Elliw Dafydd

Dydd Sadwrn yr 8fed o Ebrill.