24. Nia Thomas, Tafarn Cefnhafod – y flwyddyn a fu

Yr 24ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Mae’n flwyddyn ers dechau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Nia a Dai Thomas yn rhedeg tafarn Cefnhafod, Gorsgoch.  Nia yw’r pedwerydd ar hugain i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Diolch i Mary Davies am ei holi.

Dweud eich dweud