Tynfa fawr Clwb Clonc Rhagfyr

Mary a Dylan yn tynnu rhifau lwcus Clwb Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma recordiad o dynfa mis Rhagfyr Clwb Clonc yng nghwmni Mary Davies, ysgrifennydd Papur Bro Clonc a Dylan Lewis, cadeirydd y papur.

Yn nhynfa mis Rhagfyr ceir gwobrau mawr iawn gan gynnwys sawl gwobr o £50 yr un.  Felly, pwy yw’r enillwyr lwcus y mis hwn?

Gwyliwch y recordiad i weld os yw’ch enw chi ymhlith yr enillwyr.  Cyhoeddir yr enwau yn rhifyn Rhagfyr Papur Bro Clonc hefyd.

Os nad ydych yn aelod o Glwb Clonc, ceir mwy o fanylion yma.