Tynnu Clwb Clonc am y tro cyntaf ar Zoom

Trysorydd a Chadeirydd Papur Bro Clonc yn tynnu enillwyr Ebrill 2021

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Nia Wyn Davies a Dylan Lewis yn tynnu enwau enillwyr lwcus Clwb Clonc Ebrill 2021 am y tro cyntaf ar Zoom.