Y ffyrdd a’r llwybrau’n beryglus iawn heddiw

Y glaw wedi troi hen eira’n iâ du

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
AEE8CF23-3529-4528-875B-3ECBFA2FC7D2

Cwrtnewydd gan Kev Jones.

E3182012-5A13-4C95-8368

Cwrtnewydd gan Beth Cudmore.

159164E6-9B45-4C61-94E0-2F20260EE618

Cwrtnewydd o gyfeiriad Drefach gan Linda Jenkins

Mae ffrydd a llwybrau’r ardal sydd heb eu graeanu yn beryglus iawn heddiw wedi i’r glaw rewi ar hen eira a gwneud llawer o fannau yn amhosib i deithio.

Dyma ddatganiad gan Gyngor Sir Ceredigion:

Cynghorir y cyhoedd yn gryf i beidio â theithio oni bai ei fod yn hanfodol ac i fod yn ofalus wedi i’r tywydd waethygu dros nos yng Ngheredigion.

Mae hyn wedi effeithio ar amodau’r ffyrdd a gweithgareddau cynnal a chadw dros y gaeaf y Cyngor. Nid yw wedi bod yn bosib i drin yr holl brif ffyrdd.

Y rhagolygon ar gyfer dydd Sadwrn yw glaw ac eirlaw a fydd yn gwneud amodau teithio hyd yn oed yn fwy peryglus.

Mae’r Safleoedd Gwastraff Cartref canlynol hefyd ar gau oherwydd amodau tywydd gwael: Cilmaenllwyd ger Aberteifi; Rhydeinon, Llanarth; a Llanbedr Pont Steffan.

Cymrwch ofal, ac ewch i’n gwefan am y manylion diweddaraf: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cadw-ceredigion-yn-ddiogel-yn-ystod-y-tywydd-oer/

Yn ôl Beth Cudmore ar facebook: “Mae’r ffordd drwy Gwrtnewydd yn amhosib i gerbydau’r bore ma oherwydd rhew solet ar ôl i’r glaw rewi. O leiaf 2 gerbyd 4×4 ac 1 lori yn sownd ar hyn o bryd. Ac mae’r lori graeanu yn llithro yn ôl heibio fy nhŷ wrth i mi deipio hwn.”

Yn Llanbed, mae’n hollol amhosib cerdded yn Stryd y Farchnad rhwng siop Gwilym Price ei fab a’i ferched ac archfarchnad Sainsbury’s.  Mae fel rinc sglefrio yno.  A dylid cymryd gofal wrth gerdded o gwmpas Merddygfa Taliesin a Fferyllfa Lloyds.

Daeth y cyhoeddiad hwn gan drefnwyr Marchnad Llanybydder:

Mae’n ddrwg iawn bod marchnad y bore yma wedi ei chanslo oherwydd rhew. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd oddi wrthym ni ym Marchnad Llanybydder a gweld chi gyd yn 2023!

 

Mae cwmni Teiars Mayes yn Llanybydder wedi cyhoeddi hefyd eu bod ar gau heddiw oherwydd bod yr iard wedi rhewi’n galed.

Cymerwch bwyll felly a phob gofal.