Rali Llanwenog

Dewch i weld shwt ma’ pethe’n siapo ma…

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Mae Rali Cffi Ceredigion yn Llanwenog ar fferm Fronheulog eleni.

Mae aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r clwb yn brysur yn paratoi ac yn edrych ymlaen yn ofnadwy i gael croesawu pawb yma i’n plith.

Cadwch lygad ar ein blog yma i weld y datblygiadau…

 

 

19:31

Rali Llanwenog… Over and out! Dyna beth oedd penwythnos. 

Diolch i bawb am bob cefnogaeth yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae cynnal Rali yn Llanwenog unwaith eto wedi bod yn fraint.

Llongyfarchiadau i’r holl swyddogion, aelodau, arweinyddion, ffrindiau a’r gymuned i gyd am gynnal Rali arbennig.

Pob hwyl i Felinfach yn 2023!

19:28

Bwyd y gymanfa yn Neuadd yr Hafod.

19:27

Fideo o eitem y clwb ac un o’r emynau.

19:25

IMG-20220606-WA0009

Arwydd i deulu Fferm Fronheulog am gael cynnal y Rali ar y fferm. Yr arwydd o waith Carwyn Davies.

IMG-20220606-WA0008

Meinir y cyfeilydd, Gwawr y llywydd ac Enfys yr arweinyddes.

IMG-20220606-WA0010

Blode i ddiolch i Sirian a’r teulu am gael cynnal Y Barnu Gwartheg nos Fercher yng Nghoedlannau Fach.

IMG-20220606-WA0005

Ambell lun o’r Gymanfa ganu neithiwr ym Mrynhafod, Gorsgoch i gloi’r penwythnos.

13:54

IMG_20220605_123044

Welwn ni chi yn y Gymanfa heno am 7.30.

Brynhafod, Gorsgoch.

13:53

Enillwyr Cwpan Gwynne!

02:20

Lauren a Sophie yn arwain y dawnsio! (golygfa o’r barbeciw.)

Mae’r ddawns wedi gorffen am eleni. 

Welwn ni chi yn y Gymanfa nos yfory! (wel… Heno!) 

00:30

Rôls byrgyr a bacwn yn barod i bawb! 

00:26

Pawb yn joio Newshan yn nawns y rali.

20:47

Y ddawns wedi dachre!