Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

360 Bro360 Clonc360 Calendr360 Caron360
IMG-20220101-WA0012-1

Calennig Clonc360

Blwyddyn newydd dda o ardal Clonc!
Y plant gyda'r asynnod

Gorsgoch yn dathlu’r Nadolig

Drama’r Geni ym Mrynhafod, asyn, parti a Santa!
IMG_20210904_191847

Helfa Drysor Gorsgoch

Shwt a'th hi? 

Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd

Cefnhafod Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd Lle treigla’m hil yn llu, Dynion da a dynion drwg, Mor …

Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc

Ar nos Sul y 13eg o Fawrth, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yng nghalendr y Ffermwyr Ifanc yn ein …

Ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

Neithiwr, cynhaliwyd cyngerdd swyddogol er mwyn ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch.
Cystadlu yn NFYFC

Trigolion y Plwyf yn Cynrychioli ein Gwlad

Bore Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, teithiodd criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog i ddiwrnod …