Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

IMG_20231022_111527

Ysgol Sul Brynhafod yn Diolch

Enfys Hatcher Davies

Cwrdd Diolchgarwch ac ymweliad â Maesyfelin.
IMG-20221218-WA0040

Nadolig Brynhafod

Enfys Hatcher Davies

Dathlu’r Dolig yng Ngorsgoch

Bore Coffi MacMillan

Enfys Hatcher Davies

Codi arian yng Ngorsgoch.
FB_IMG_1661339039612

Sioe Gorsgoch yn 40 oed

Enfys Hatcher Davies

Pabell, Rasys, Cneifio, Cerddoriaeth a llawer mwy!

CROESO yn Gorsgoch

Enfys Hatcher Davies

Ysgol Sul Brynhafod yn croesawu’r Eisteddfod.

Rali Llanwenog

Enfys Hatcher Davies

Dewch i weld shwt ma’ pethe’n siapo ma…
IMG_20220417_152329

Dathlu’r Pasg ym Mrynhafod

Enfys Hatcher Davies

Helfa wyau Pasg, plannu blodyn haul, addurno basgedi Pasg, cymundeb.
IMG-20220101-WA0012-1

Calennig Clonc360

Enfys Hatcher Davies

Blwyddyn newydd dda o ardal Clonc!
Y plant gyda'r asynnod

Gorsgoch yn dathlu’r Nadolig

Enfys Hatcher Davies

Drama’r Geni ym Mrynhafod, asyn, parti a Santa!