Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

SY25 6PD

360 Clonc360 Caron360

Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd

Cefnhafod Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd Lle treigla’m hil yn llu, Dynion da a dynion drwg, Mor …

Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc

Ar nos Sul y 13eg o Fawrth, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yng nghalendr y Ffermwyr Ifanc yn ein …

Ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

Neithiwr, cynhaliwyd cyngerdd swyddogol er mwyn ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch.
Cystadlu yn NFYFC

Trigolion y Plwyf yn Cynrychioli ein Gwlad

Bore Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, teithiodd criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog i ddiwrnod …