Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

Rali Llanwenog

Enfys Hatcher Davies

Dewch i weld shwt ma’ pethe’n siapo ma…
IMG_20220417_152329

Dathlu’r Pasg ym Mrynhafod

Enfys Hatcher Davies

Helfa wyau Pasg, plannu blodyn haul, addurno basgedi Pasg, cymundeb.
IMG-20220101-WA0012-1

Calennig Clonc360

Enfys Hatcher Davies

Blwyddyn newydd dda o ardal Clonc!
Y plant gyda'r asynnod

Gorsgoch yn dathlu’r Nadolig

Enfys Hatcher Davies

Drama’r Geni ym Mrynhafod, asyn, parti a Santa!

Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd

Enfys Hatcher Davies

Cefnhafod Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd Lle treigla’m hil yn llu, Dynion da a dynion drwg, Mor …

Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc

Enfys Hatcher Davies

Ar nos Sul y 13eg o Fawrth, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yng nghalendr y Ffermwyr Ifanc yn ein …

Ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

Enfys Hatcher Davies

Neithiwr, cynhaliwyd cyngerdd swyddogol er mwyn ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch.
Cystadlu yn NFYFC

Trigolion y Plwyf yn Cynrychioli ein Gwlad

Enfys Hatcher Davies

Bore Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, teithiodd criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog i ddiwrnod …