Ysgol Sul Brynhafod yn Diolch

Cwrdd Diolchgarwch ac ymweliad â Maesyfelin.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20231022_111527

Aelodau’r Ysgol Sul ar ôl Y Cwrdd Diolchgarwch

IMG_20231105_115135

Y criw ar ôl perfformio ym Maesyfelin

IMG_20231105_111538
IMG_20231105_111244
IMG_20231105_111037
IMG_20231105_110702
IMG_20231105_110333
IMG_20231105_113607

Trigolion Maesyfelin a rhai aelodau o’u teuluoedd yn joio’r cwrdd.

Cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch hyfryd yng Nghapel Brynhafod, Gorsgoch yn ddiweddar gyda phlant yr Ysgol Sul yn arwain.

Da iawn i’r holl blant am ganu, llefaru, darllen, gweddïo a dawnsio!

Mwynhaodd bawb de a gwledd o fwyd ar ôl y gwasanaeth yn Neuadd yr Hafod.

Yn dilyn hyn, ar ddydd Sul 5ed Tachwedd, aethon ni i ymweld â Chartref Maesyfelin yn Nrefach i gynnal y gwasanaeth. Cafwyd croeso cynnes ac rwy’n credu i’r holl drigolion fwynhau. Diolch am y croeso a’r te parti bach ar ôl y perfformio.