Blog Byw Sioe Cwmsychpant

Sioe Cwmsychpant yn dathlu’r deugain

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Croeso i Flog Byw Sioe Cwmsychpant.
Mae’r Sioe yn dathlu 40 mlynedd eleni.

09:56

Prysuro yn y babell

09:29

Bathodyn ychwanegol eleni i ddathlu 40 mlynedd??

09:24

image-13

?

07:58

Clawr y rhaglen

07:55

Arddangoswyr yn Dechrau cyrraedd yn barod. 

07:55

Mae’n fore braf yng Nghwmsychpant. Felly, dewch yn llu. 

20:55

Dewch nôl ’fory i weld mwy o hanesion  y sioe. 

20:53

08BD6308-E436-4590-99CF

Pwy sy’n cofio nosweithiau Dafydd Iwan yn Sioe Cwmsychpant a’r babell fawr yn orlawn? 

20:52

Bach o liw i adduro’r babell! 

20:51

Gwirfoddolwyr yn helpu nos Iau i rhoi byrddau yn eu lle.