Dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru.

Parhau gyda dathliadau Coleg Llanbed yn cyrraedd ei ddaucanmlwyddiant.

gan Ifan Meredith

Heddiw, mi fu yna ddathliadau yn nhref Llanbed wrth ddathlu daucanmlwyddiant y coleg. Am 11:30 mi fu yna wasanaeth yn Eglwys San Pedr.Yna, gorymdeithiodd gwesteion y gwasanaeth i Gampws y Coleg ac yno bu Esgob Tyddewi a’r Gweinidog dros Addysg a’r Iaith Gymraeg yn dadorchuddio cofeb i goffáu’r deucanmlwyddiant a hefyd oriel sydd yn dangos hanes y campws.Yna, aeth pawb i ystafell fwyta Lloyd Thomas i gael cinio cyn lansiad y Trysorau sy’n dangos Casgliadau Arbennig Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.