Brwydr Rhwng Dau Frawd ar y Maes Rygbi yn 1983

Cwmann ar y map rygbi diolch i dau frawd

cwmhalen
gan cwmhalen

Mae fy erthygl diweddaraf yn rhifyn mis Mawrth ‘Clonc’ yn mynd â ni nôl deugain mlynedd i mis Ionawr 1983. Yn anffodus roedd y dewin rygbi, Carwyn James, newydd ein gadael.

Atgofion personol sydd yma o deithio gyda fy ffrindiau i Faes San Helen, Abertawe i weld gêm rygbi gyffrous rhwng Abertawe a Llanelli. Yr hyn oedd yn ei gwneud yn hynod ddiddorol i drigolion ardal Llanbed oedd fod safle’r maswr i’r ddau dîm yn cael eu llenwi gan ddau frawd o Cwmann.

Felly os ydych am ddarllen yr erthygl llawn, yna prynwch gopi o rhifyn mis Mawrth ‘Clonc’.

Llun drwy garedigrwydd ‘Welsh Rugby Magazine’.

Aled Evans