Cyfweliad arbennig ag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s

Croeso cynnes nôl i Gaffi Conti’s yn Llanbed.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
IMG_0177

Caffi Conti’s ar Sgwâr Harford.

IMG_0180

Mr Conti a’i wyr Tom. Llun oddi ar dudalen facebook Conti’s.

 

Mor hyfryd yw gweld Caffi Conti’s ar Sgwâr Llanbed wedi ail agor ar ôl blwyddyn o fod ar gau.

Dyma gyfweliad fideo arbennig gydag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s yn sôn am yr ail agor, hanes y caffi a’r hufen iâ rhyfeddol a wneir ganddynt.