Diwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin!

Dilynwch blog byw Clonc360 am y diweddaraf o’r maes yn Llanymddyfri!

gan Ifan Meredith

Croeso i’r Eisteddfod!

Mae criw Clonc360 yn barod ar y maes i ddod â’r diweddadaf i chi o’r maes.
Golygu dod draw i’r maes? – beth am rannu eich profiad ar y blog byw yma?

13:00

Llongyfarchiadau i Neli Ilar Evans, Ysgol Talgarreg @cwilt360 ar ennill Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac Iau. 

12:59

Levi Spooner, Ysgol Bro Pedr yn cystadlu yn yr Unawd Piano. 

12:45

Y piano wedi ei osod ar gyfer cystadleuaeth yr Unawd Piano bl. 6 ac iau. 

09:43

Cystadlaethau ardal Clonc360 heddiw:

12:25- Unawd Piano bl. 6 ac iau- Levi Spooner, Ysgol Bro Pedr- Pafiliwn Gwyn

12:40- Llefaru Unigol bl. 2 ac iau- Alys Powell, Ysgol Llanllwni- Pafiliwn Coch

16:00- Côr bl. 6 ac iau- Ysgol y Dderi- Pafiliwn Gwyrdd

Pob lwc i bawb!