Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd yn fyw ar wefan Clonc360

Wythnos llawn cystadlu yn dirwyn i ben gyda thro ysgolion uwchradd ac aelwydydd i gystadlu.

gan Ifan Meredith
Screenshot-2023-06-01-at-21.57.51URDD GOBAITH CYMRU

Cystadlaethau’r dydd:

08:00- Perfformiad Theatrig i grŵp bl. 10 a dan 19 oed- Pafiliwn Gwyrdd- Ysgol Bro Pedr.

09:20- Perfformiad Theatrig o Sgript bl. 10 a dan 19 oed- Pafiliwn Gwyrdd- Ysgol Bro Pedr.

11:00- Tîm Siarad Cyhoeddus bl. 10 a dan 19 oed- Cyngor Sir Caerfyrddin- Ysgol Bro Pedr.

11:00- Trîn Gwallt a Harddwch (Lefel2)- Cogurdd- Ysgol Bro Pedr.

11:35- Deuawd Cerdd Dant bl. 10 a dan 19 oed- Pafiliwn Coch- Aelwyd Llanbed.

12:35- Côr Gwerin bl. 13 ac iau- Pafiliwn Gwyn- Ysgol Bro Pedr.

13:30- Unawd Telyn bl. 10 a dan 19 oed- Pafiliwn Coch- Cerys Angharad, Ysgol Bro Pedr.

12:06

Criw Trin Gwallt Bro Pedr. 

12:05

Trin Gwallt Lefel 2 ym mhabell Cogurdd gyda chriw Ysgol Bro Pedr wedi bod wrthi am awr bellach. 

10:00

CYFWELIAD CFFI CYMRU

Cyfweliad gyda Mared Rand-Jones, Prif-Weithredwr newydd CFfI Cymru.

09:47

Perfformiad Theatrig o sgript bl. 10 a dan 19 oed gyda Ysgol Bro Pedr yn perfformip ‘Bouncers’. 

09:18

Cystadleuarth gynta’r dydd sef y Perfformuad Theatrig i Grŵp bl. 10 a than 19 oed a Grŵp Bro Pedr yn perfformio.