Dydd Llun yn fyw o Eisteddfod RTJ Llanbed

Diwrnod arall o gystadlu ar lwyfan Eisteddfod Llanbed. 

gan Ifan Meredith

Uchafbwyntiau diwrnod olaf Eisteddfod 2023.

10:28

Dyma ganlyniadau Llenyddiaeth yr Eisteddfod.

Cystadleuaeth y Gadair (Mynydd) Jo Heyde, Rickmansworth, Swydd Hertford

Cystadleuaeth y Goron (Hadau) Gareth Lloyd James, Rhydyfelin, Aberystwyth

 Cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith (Mwg/ Mygu) Catrin Fflur Huws, Trefechan, Aberystwyth

 Cystadleuaeth y Gadair dan 25 (Lliw) Tesni Elen Peers, Rhosllanerchrugog

 Tlws Rhyddiaith dan 25 (Addewid neu Brad) Alaw Fflur Jones, Felinfach, Llambed

 Englyn (Inc)   

1. Elen Edwards, Clwb Hwylio Caernarfon

2. Nia Llewelyn, Felindre, Llandysul

3. Elin Meek, Sgeti, Abertawe

 Telyneg mewn mydr ac odl (Bwa)   

1. John Meurig Edwards, Aberhonddu

2. John Meurig Edwards, Aberhonddu

3. Elin Meek, Sgeti, Abertawe

 Cerdd yn y wers rydd (Glaw)   

1. Elin Meek, Sgeti, Abertawe

2. John Meurig Edwards, Aberhonddu

3. Andrea Parry, Y Bala

 Cywydd (Cae)   

1. Geraint Roberts, Cwmffrwd, Caerfyrddin

2. Arwel Emlyn Jones, Rhuthun

3. Vernon Jones, Bow Street

 Soned (Unrhyw aderyn)   

1. Elin Meek, Sgeti, Abertawe

2. Elin Meek, Sgeti, Abertawe

3. Jo Heyde, Rickmansworth

 Rhyddiaith: (Blog neu ddyddiadur gwyliau)       

1. Gaenor Mai Jones, Pentre’r Eglwys, RhCT

2. Tesni Elen Peers, Rhosllanerchrugog

3. Margaret Jones, Bae Colwyn

 Cyst. i ddysgwyr y Gymraeg (Lle arbennig)

1.   Suzanne Arnold, Cwrtnewydd

2. Ian Rouse, Sedgley

Cyfansoddi emyn (addas i blant oed cynradd) Siw Jones, Felinfach, Llambed

Talwrn y Beirdd (cydradd):

1. Y Meironyddion a Y Derwyddon

2. Tîm y Vale

 Limrig y dydd: Dorian Morgan, Caerdydd

10:13

IMG_6093

Canlyniad Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dan 21

1. Elin Williams, Tregaron

2. Sara Elan, Cwmann

3. Gwenan Mars Lloyd, Dinbych

01:11

IMG_3297

Cloi penwythnos gwych o gystadlu wrth gyd-ganu’r anthem genedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau.

Diolch i bawb a fu’n cyfrannu i’r Eisteddfod ac i’r trefnwyr am rediad llyfn drwy gydol y penwythnos.

Wedi colli rhywbeth? Beth am ddal lan gyda straeon y penwythnos ar flogiau byw Clonc360 ar y wefan?

00:40

Barry ac Efan yn ennill y ddeuawd dros 19. 

00:38

IMG_6134

Canlyniadau ola’r Eisteddfod:
Canlyniad y Brif Gystadleuaeth Lefaru dros 21 oed:
1. Carol Mair, Henllan
2. Elliw Dafydd, Silian
3. Daniel O’Callaghan, Pwll-Trap

Yr Her Unawd dros 21 oed:
1. Barry Powell
2. =Stephanie Harvey Powell
2. =Efan Williams
3. Robert Jenkins

00:05

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eisteddfod yn diolch i bawb am eu cymorth yn ystod Eisteddfod RTJ Llanbed 2023 ac yn dymuno ‘Bore Da’ i bawb!

23:59

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eisteddfod, Dorian Jones yn cyflwyno’r camlyniadau olaf cyn canlyniadau’r Brif Gystadleuaeth Lefaru ac Her Unawd dan 21 oed. 

Y ddeuawd dros 19 oed:

1. Efan a Barry
2. Lowri Elen a Sara Elan

Alaw Werin dros 19 oed:

1. Daniel O’Callaghan

2. Lowri Elen

23:48

Cystadleuydd olaf yw Efan Williams. 

23:47

Y cystadleuydd olaf yn yr Her Unawd dros 21 oed yw Efan Williams a chystadleuydd yr Eisteddfod. 

23:44

Arweinydd olaf y nos Lun yw’r Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eisteddfod sef Dorian Jones.