Dydd Sadwrn o Eisteddfod RTJ Llanbed

Dilynwch holl gystadlu’r dydd ar flog byw Clonc360.

gan Ifan Meredith

Mae’r llwyfan wedi ei osod a phawb yn barod am wledd o gystadlu ar lwyfan Eisteddfod Llanbed.

22:01

Y beirniaid wedi cael noson bisi. 

21:54

Merched Soar oedd yr olaf i gystadlu. 

21:49

Sara Elan yn Siarad yn Gyhoeddus yn trafod a ydy menywod yn well wrth yrru na dynion? yn nghystadleuaeth ‘Sgen Ti Dalent dros 16. 

21:48

Côr Pam Lai a Sara Elan oedd yr ail a’r trydydd i gystadlu. 

21:38

Cystadleuaeth olaf ar y llwyfan nawr sef Sgen ti Dalent? Dros 16 oed. 
Lowri Elen yw’r cystadleuydd cyntaf. 

21:36

Canlyniad Parti Unsain Agored

1. Merched Soar

2. Pam Lai

21:30

Cystadleuaeth Llefaru i Gyfeiliant. Yr unig gystadleuydd yw Sara Elan. 

21:29

1 yn unig yn cystadlu Llefaru i Gyfeiliant 

21:26

2 Parti yn cystadlu yn y Parti Unsain Parti Soar a Pam Lai. 

21:21

Canlyniad Dweud eich Dweud

1. Owain Davies

2. Ifan Meredith

3. Delyth Morgans Phillips