Eisteddfod Gylch Urdd Llanbed

Y diweddaraf o gystadlu’r Eisteddfod yn Ysgol Bro Pedr.

gan Ifan Meredith

Dilynwch am y diweddaraf o lwyfan yr Eisteddfod.

16:59

Diwedd diwrnod o gystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd Llanbed.

16:57

Canlyniad ola’r dydd, Côr Bl. 6 ac iau

1. Ysgol Y Dderi

2. Ysgol Dyffryn Cledlyn

16:55

Canlyniad y Perfformiad Theatrig o Sgript Bl. 6 ac iau

1. Ysgol Y Dderi

2. Ysgol Llanllwni

16:54

Canlyniad Parti Llefaru Bl. 6 ac iau

1. Bechgyn Dyffryn Cledlyn

2. Merched Dyffryn Cledlyn

3. Ysgol Carreg Hirfaen

16:52

Pennaeth Ysgol Dyffryn Cledlyn, Mrs Carol Davies yn diolch ar ddiwedd diwrnod brŵd o gystadlu yng nghylch Llanbed. 

16:51

Canlyniad y Llefaru Unigol Bl. 5 a 6

1. Delyn Ebenezer, Ysgol Y Dderi

2. Wil Williams, Ysgol Dyffryn Cledlyn

3. Aron Jac Lewis, Ysgol Dyffryn Cledlyn

16:49

Canlyniad Parti Unsain Bl. 6 ac iau i ysgolion dros 50. 
1. Ysgol Y Dderi

2. Ysgol Carreg Hirfaen

3. Ysgol Dyffryn Cledlyn

16:47

Canlyniad y Llefaru i ddysgwyr Bl. 3 a 4

1. Kocie Harris

2. Cameron Akers

3. Patrik Szymeni

16:38

Cystadleuaeth olaf y dydd yw Côr Bl. 6 ac iau i Ysgolion Cynradd a’r darn gosod yw Cân yn Ofer. 

16:26

Cystadleuaeth y Cyflwyniad Theatrig o Sgript Bl. 6 ac iau. Daw’r darn gosod allan o Ddosbarth Miss Prydderch a’r Dreigiau gan Mererid Hopwood.