Yn fyw o faes Eisteddfod yr Urdd, Dydd Mawrth

Y diweddaraf o’r maes ar gyfer ail ddiwrnod o gystadlu ar faes yr Eisteddfod.

gan Ifan Meredith

Mae criw Clonc360 yn barod ar y maes i ddod â’r diweddadaf o’r cystadlu i chi.
Golygu dod draw i’r maes? – beth am rannu eich profiad ar y blog byw yma?

Pob lwc i gystadleuwyr y dydd o ardal Clonc360!

08:00- Unawd Alaw Werin bl. 6 a iau – Pafiliwn Coch- Nanw Griffiths-Jones

09:40- Llefaru Unigol bI. 3 a 4 – Pafiliwn Coch- Nanw Griffiths-Jones

11:55- Unawd Cerdd Dant BI. 3 a 4 – Pafiliwn Coch- Nanw Griffiths-Jones

14:00- Llefaru Unigol BI. 5 a 6 [D] – Pafiliwn Coch- Seirian Cutler, Ysgol Bro Pedr

15:50- Parti Llefaru bl. 6 ac iau – Pafiliwn Gwyn- Ysgol Dyffryn Cledlyn

17:14

17:14

21:39

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Dyffryn Cledlyn ar ennill y Parti Llefaru Bl 6 ac Iau. Roeddent yn ennill tlws er cof am Sulwen Lloyd Thomas, sef cyn bennaeth Ysgol Cwrtnewydd.

20:25

https://youtu.be/u_-3BuSbPq8

Uchafbwyntiau’r dydd o faes yr Eisteddfod!

16:28

Grŵp Llefaru bl. 6 ac iau Ysgol Dyffryn Cledlyn newydd gystadlu. 

16:11

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth y Grŵp Llefaru bl. 6 ac iau. 

14:35

Seirian Cutler, Ysgol Bro Pedr yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Llefaru bl. 5 a 6 i ddysgwyr. 

12:48

Nanw Griffiths-Jones yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Unawd Cerdd Dant bl. 3 a 4. 

10:56

Dyma rhagor o ganlyniadau o’r babell Celf, Dylunio a Thechnoleg!

10:51

IMG_1444

Dyma rhai o ganlyniadau o’r babell Celf, Dylunio a Thechnoleg!