Llwyddiant lleol yn Eisteddfod Bont

Peth lluniau a chanlyniadau Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
101C7483-87AC-412F-B59D

Swyn Efa Tomos – cyntaf yn y Cyflwyniad Dramatig. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

935A1078-E8B7-4D38-B0F9

Swyn Efa Tomos – cyntaf yn y Llefaru dan 25. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

F80C4B92-7D2F-453E-991C

Ela Mablen Griffiths-Jones, cyntaf ar yr Unawd Sioe Gerdd. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

10DFB0CA-5B5B-46D9-94ED

Ela Mablen Griffiths-Jones, cyntaf ar yr Unawd Alaw Werin. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

4BB262B7-B1B5-45D6-A6C7

Nanw Melangell Griffiths-Jones, cyntaf ar yr Unawd Cerdd Dant. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

ED0A08D0-48E4-43C8-8B60

Angharad Davies, cyntaf ar y Llefaru. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

41525FB7-7092-4FF2-AC27

Nanw Melangell Griffiths-Jones, cyntaf ar yr Unawd Alaw Werin. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

624188DA-A847-44BC-A17D

Côr Pamlai, trydydd yn y Parti Canu. Llun oddi ar facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

417E2E7D-92E3-4619-868A

Ifan Meredith, cyntaf yn yr Adroddiad Digri. Llun oddi ar dudalen facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid.

Cafwyd penwythnos prysur ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid gydag Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen.  Dyma rai canlyniadau lleol oddi ar dudalen facebook yr eisteddfod.

CYFLWYNIAD DRAMATIG UNIGOL
1. Swyn Efa Tomos, Pencarreg
2. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3. Elin Williams Tregaron

LLEFARU Dan 25 oed
1. Swyn Efa Tomos Pencarreg – Cwpan Her Parhaol Peter Davies
2. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3. Elin Williams Tregaron
3. Mari Williams Tregaron

UNAWD o SIOE GERDD, OPERA YSGAFN neu FFILM i rai dan 19 oed.
1. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
2. Miri Llwyd Llandre
2 Fflur McConnell Aberaeron
3 Elin Williams Tregaron

UNAWD ALAW WERIN Blynyddoedd 7-13
1. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
2. Ioan Mabbutt Aberystwyth
3. Elain Rhys Trawsfynydd

UNAWD CERDD DANT Blynyddoedd 7-13
1. Elain Rhys Trawsfynydd
2. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3. Fflur McConnell Aberaeron
3 Llio Rhys Trawsfynydd

LLEFARU Oedran Blynyddoedd 10 – 13
1. Elin Williams Tregaron
2. Swyn Efa Tomos Pencarreg
3. Elan Mabbutt Aberystwyth

LLEFARU Blynyddoedd 7, 8 a 9
1. Fflur McConnell Aberaeron
2. Mari Williams Tregaron
3. Sara Elena James Croesgoch
3. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd

UNAWD Blynyddoedd 7, 8 a 9
1. Fflur McConnell Aberaeron
2. Ela Mablen Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3. Llio Rhys Trawsfynydd

UNAWD CERDD DANT Blynyddoedd 6 ac iau
1 Nanw Melangell Griffiths-Jones Cwrtnewydd
2. Efan Evans Talgarreg
3 Ella Gwen Bronant

UNAWD ALAW WERIN. Blynyddoedd 6 ac iau
1. Ella Gwen Bronant
2. Nanw Melangell Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3 Meia Evans Llanfihangel y Creuddyn
3 Iwan Marc Thomas Pontarddulais

LLEFARU Blynyddoedd 5 a 6
1. Angharad Davies Llanwennog
2. Celyn Davies Llandyfriog
3. Meia Evans Llanfihangel y Creuddyn

LLEFARU Blynyddoedd 3 a 4
1. Sara Lewis Mydrodyn
2. Nanw Melangell Griffiths-Jones Cwrtnewydd
3. Now Schiavone Aberystwyth

LLEFARU Blwyddyn 2 ac iau
1. Neli Evans Talgarreg
2. Annes Euros Pwllheli
3. Bethan Llewellyn Llanwnnen

UNAWD Blwyddyn 2 ac iau
1. Neli Evans Talgarreg
2. Annes Euros Pwllheli
3. Mari Dalton Pont Creuddyn
3. Wil Ifan Trawsfynydd

PARTI CANU
1. Merched Soar
2. Ysgol Henry Richard
3. Parti Pam Lai
4. Parti Camddwr

CYSTADLEUAETH CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU Perfformio Darn Digri’
Oed – Agored.
1. Ifan Meredith Llanbedr Pont Steffan
2. Mair Jones Tregaron