Rhestr Oedfaon Bethel Parc-y-rhos 2024

Croeso i bawb ymuno yn yr oedfaon unwaith eto

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Blwyddyn newydd dda i bawb.  Dyma oedfaon 2024 ym Methel.

Ionawr 7fed  1.30yp Brawd Ffred Francis, Oedfa Gymun.

Ionawr 21ain  10yb Parch Chris Bolton.

Chwefror 4ydd 10yb Parch Andy Herrick.

Chwefror 25ain 1.30yp Canon Randolph Thomas, Oedfa Gymun.

Mawrth 3ydd 1.30yp Brawd Clyde Briggs.

Mawrth 17eg 10yb Parch Huw George.

Mawrth 31ain 3.15yp Mrs Gwendoline Evans.

Ebrill 7fed 10yb Mrs Karrine Evans, Aberystwyth.

Mai 12fed 10yb Brawd Fred Francis. Oedfa Gymun.

Mai 26ain 10yb Brawd Rhys Davies.

Mehefin 16eg 1.30yp Mrs Delyth Morris Jones gyda paned o de ar y diwedd

Gorffennaf 7fed 10yb Parch Huw George

Medi 8fed 1.30yp Brawd Rhys Bebb Jones

Medi 22ain 1.30yp Parch Peter Thomas, Aberystwyth, oedfa Gymun

Hydref 13eg 5.30yh Cwrdd Diolchgarwch, Parch Wyn Thomas, Brondeifi.

Hydref 20fed 10yb Brawd Dylan Lewis

Tachwedd 17eg 3.15yp Parch Huw George, oedfa Gymun

Rhagfyr 15fed 1.30yp Parch Andrew Herrick

Rhagfyr 25ain 9.00yb Oedfa bore Nadolig