Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwm-ann

Rhestr Oedfaon Bethel Parc-y-rhos 2024

Bethel Parc-y-rhos

Croeso i bawb ymuno yn yr oedfaon unwaith eto

Codi’r to yng Ngymanfa Bethel gyda Chôr Pamlai

Bethel Parc-y-rhos

Noson lwyddiannus neithiwr wrth godi dros £1,000 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru
091A2923adj-cr

Cerdded ardal Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Codi dros £1,500.00 tuag at gymorth i ddioddefwyr daeargrynfeydd Syria a Thwrci.
llunbethel

Rhestr Oedfaon Bethel Parc-y-rhos 2023

Bethel Parc-y-rhos

Croeso i bawb ymuno yn yr oedfaon eleni eto

Sul y Drindod ym Methel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd Bethel dan ofal Mr Rhys Davies

Cymorth meddygol Bethel wedi cyrraedd Wcráin

Bethel Parc-y-rhos

Gwerth bron i £2,000 o gymorth wedi mynd yn uniongyrchol i gynorthwyo’r rhai mewn angen yn Wcráin.

Mr David Williams yn pregethu ym Methel am y tro cyntaf

Bethel Parc-y-rhos

“Gwylia dy droed pan fyddi’n mynd i dŷ Dduw. Y mae’n well nesáu i wrando nag offrymu aberth ffyliaid.”

Taith Gerdded Bethel dros Wcráin

Bethel Parc-y-rhos

Codi dros £1,700 tuag at gymorth dyngarol ar fore braf.