Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwm-ann

Sul y Drindod ym Methel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd Bethel dan ofal Mr Rhys Davies

Cymorth meddygol Bethel wedi cyrraedd Wcráin

Bethel Parc-y-rhos

Gwerth bron i £2,000 o gymorth wedi mynd yn uniongyrchol i gynorthwyo’r rhai mewn angen yn Wcráin.

Mr David Williams yn pregethu ym Methel am y tro cyntaf

Bethel Parc-y-rhos

“Gwylia dy droed pan fyddi’n mynd i dŷ Dduw. Y mae’n well nesáu i wrando nag offrymu aberth ffyliaid.”

Taith Gerdded Bethel dros Wcráin

Bethel Parc-y-rhos

Codi dros £1,700 tuag at gymorth dyngarol ar fore braf.

Y Parchedig Chris Bolton yng nghapel Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd bore a’r testun yn codi o bennod cyntaf Llyfr Ruth.

Y Parchedig Eirian Lewis yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

“Gwisgwch amdanoch yr Arglwydd Iesu Grist” Rhufeiniaid 13:14

Trefn Gwasanaethau Bethel Parc-y-rhos 2022

Bethel Parc-y-rhos

Ymdrechion i gwrdd unwaith eto yn y capel

Anne Thorne yn arwain Cwrdd Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Ffydd, Gobaith, Cariad a thaith Paul i Rufain a’r storm a darodd ef a’o gyd-deithwyr.