Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwm-ann

360 Clonc360

Anne Thorne yn arwain Cwrdd Bethel Parc-y-rhos

Ffydd, Gobaith, Cariad a thaith Paul i Rufain a'r storm a darodd ef a'o gyd-deithwyr.

Cwrdd #Nadolig Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd dan ofal rhai aelodau a phobl ifanc, cydnabod cyn ysgrifenyddion a chefnogi Cymorth Cristnogol.

Cwrdd Diolchgarwch Bethel 2021

Y Parchedig Carys Hamilton yn trafod amser.

Diwrnod o lawenydd mawr

Ail agor Capel Bethel gyda chwrdd dan ofal Mr Alun Jones.

Edwyn Williams yn ein cymell i fod yn anhunanol.

Cwrdd Bethel Parc-y-rhos 11eg Gorffennaf 2021.

Y Parchedig Tom Evans yn arwain Cwrdd Cymundeb Bethel

Gadewch i ni adael ar ein hol Eglwys sy'n well na'r un a adawyd i ni.

Lowri Jones yn arwain trafodaeth ymhlith aelodau a chyfeillion Bethel

Beth yw'r ffordd ymlaen ym Methel Parc-y-rhos?

Cwrdd Bethel ar y testun ‘Creadigaeth Duw’

Cwrdd dan ofal Alun Jones gyda chymorth Lola.

Cwrdd Cymundeb

Y Parch Densil Morgan