Sul y Drindod ym Methel Parc-y-rhos

Cwrdd Bethel dan ofal Mr Rhys Davies

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Ar ddydd Sul y 12fed o Fehefin, croesawyd Mr Rhys Davies o Lanarth i Fethel a thema’r cwrdd oedd y Drindod Sanctaidd.

Gwnaed y cyhoeddiadau gan Dylan Lewis a Glesni Thomas oedd wrth yr organ.

Gallwch ailwylio’r cwrdd yn y fideo isod.

Dweud eich dweud