Mr David Williams yn pregethu ym Methel am y tro cyntaf

“Gwylia dy droed pan fyddi’n mynd i dŷ Dduw. Y mae’n well nesáu i wrando nag offrymu aberth ffyliaid.”

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Ar ddyd Sul y 10fed o Ebrill, daeth Mr David Williams, Llandeilo atom i bregethu.  Gŵyr llawer amdano fel pennaeth cyntaf Ysgol Bro Pedr.

Cododd ei destun o bennod 5 Llyfr y Pregethwr, “Gwylia dy droed pan fyddi’n mynd i dŷ Dduw. Y mae’n well nesáu i wrando nag offrymu aberth ffyliaid.”

Elma Phillips oedd yn croesawu a Glesni Thomas oedd yn cyfeilio.

Gwyliwch recordiad o’r cwrdd isod.