Blog Byw Eisteddfod y Dysgwyr 2024

Llond lle yng Nghlwb Rygbi Llanbed heno

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Ymunwch yn hwyl Eisteddfod y Dysgwyr yn Llanbed heno.

21:15

Canlyniad y Parti Canu:

1af Criw Llanbed

2il Lleisiau Llon Llanbed

3ydd Bugeiliaid

21:12

Côr CYD yn cystadlu yng nghystadleuaeth olaf y noson.

20:59

Enillydd y Gadair yw Sue Highland o Bowys.

20:47

Sgwrs rhwng dau – lefel Canolradd ac Uwch:

1af Nicola a Mike James

2il Martin a Judie Johnson

20:45

Parti Canu y Bugeiliaid.

20:43

Parti Canu Gwynann Criw Llanbed.

20:39

Parti Canu Lleisiau Llon Llanbed.

20:25

Cyfres o bedwar ffotograff:

1af Susane Arnold

2il Julie Gail

3ydd Elaine Watson.

20:24

Llun mewn unrhyw gyfrwng:

1af Tracey Howarth

2il Julie Williams

3ydd Susane Arnold

20:20

Cystadleuaeth Ysgrifennu “Gemau Olympaidd”

1af Nicola

2il Pippa

3ydd Ryan