Blog Byw Eisteddfod Ysgol Bro Pedr: dydd Mawrth

Y diweddaraf o Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2024 Pa dŷ fydd ar y blaen? Creuddyn, Dulas neu Teifi?

gan Ceris Mair Jones

Croeso i flog byw Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2024. Bydd hynt a helynt dau ddiwrnod brwd o gystadlu’n ymddangos ar y dudalen hon…

14:15

Y neuadd dan ei sang a Mrs Gregson yn croesawu pawb i’r Eisteddfod. Pob lwc i bawb! 

10:32

Mae rhagbrofion y bore wedi dechrau. Pob lwc i bawb!