Byrst yng Nghellan yn effeithio ar gyflenwad dŵr

Pobl Cellan yn blino ar yr un hen broblem yn yr ardal

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
IMG_1176

Mae byrst ar hen bibell ddŵr mewn cae yng Nhellan yn effeithio ar gyflenwadau dŵr yr ardal unwaith eto.

Dywedodd un o bobl y pentref bod hyn wedi digwydd sawl gwaith o’r blaen a than bydd Dŵr Cymru yn adnewyddu’r hen bibell, bydd y broblem yn parhau.

Cyrhaeddodd dau dancyr y pentref bore ma er mwyn llenwi’r cyflenwad dŵr dros dro tan bod tîm arall yn ceisio dod o hyd i’r nam a thrwsio’r bibell.

Ceir datganiad ar wefan Dŵr Cymru,

“Rydym yn ymwybodol o fyrst ar ein rhwydwaith sy’n effeithio ar y cyflenwad dŵr i’r ardal hon.  Hyd nes y bydd y bibell wedi’i thrwsio, efallai y bydd pwysedd eich dŵr yn isel neu efallai na fydd dŵr o gwbl.”

Dweud eich dweud