Cofio ein Nawddsant yn Llanbed

Dathliadau Gŵyl Ddewi yn Llanbed.

gan Ifan Meredith
IMG_6983

Ar yr ail o Fawrth, cynhaliwyd Parêd blynyddol Gŵyl Ddewi Llanbed.

Dyma fideo o uchafbwyntiau’r digwyddiad a gynhaliwyd am y seithfed blwyddyn yn olynol. Gan gynnwys cyfweliadau!