Cyfweliad â Sara Davies cyn iddi gystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru

Dysgu mwy am Sara Davies a’i chân ‘Ti’ ar gyfer Cân i Gymru.

gan Ifan Meredith

Fel cyhoeddwyd yn ddiweddar, mae Sara Davies yn un o dri wyneb lleol i gael eu dewis i gamu ar lwyfan Cân i Gymru i gystadlu am £5,000.

Mae Sara yn arweinydd i Gôr Pam Lai?, Llanbed ac yn athrawes Cerddoriaeth yn Ysgol Henry Richard yn Nhregaron. Darlledwyd ei chân ar BBC Radio Cymru ddydd Gwener diwethaf.

Dyma gyfweliad arbennig gyda Sara a chofiwch bleidleisio drosti nos Wener drwy ffonio 09009510107.