Dathlu llwyddiant DDBC yn Llanbed dros y penwythnos

Pencampwyr Enduro’r Byd yng Ngwesty’r Glynhebog

Gary Jones
gan Gary Jones
0H8A4707

Aelodau’r dyfodol yn cael gwersi rasio beics gan ddau bencampwr enduro byd Alex Snow a Steve Holcombe ar fore dydd Sadwrn ym Mrongest.

0H8A4735

Bois tîm DDBC a enillodd wobr tîm gorau Prydain mas yn yr Ariannin yn yr ISDE nos sadwrn yng nghinio’r clwb yng Ngwesty Glynhebog Llanbed.

419667748_3310153149283117

Aled Evans, Cwmann cadeirydd y clwb gyda Alex Snow a Steve Holcombe pencampwyr enduro’r byd yng Ngwesty Glynhebog.

Cynhaliwyd cinio blynyddol Clwb Dirt Bike Dyfed yng Ngwesty Glynhebog, Llanbed nos Sadwrn ddiwethaf lle bu tipyn o ddathlu.

Tynnwyd llun bois tîm y clwb a enillodd wobr tîm gorau Prydain mas yn yr ISDE – Enduro Chwe Niwrnod Rhyngwladol yn yr Ariannin ar y noson.  Enwau’r rhai balch yn y llun yw Rhys Evans, Neil Hawker, Simon Hewitt a Meirion Scourfield, rheolwr y tîm ac ysgrifennydd y clwb.

Yn ystod y noson cyflwynodd Aled Evans, Cwmann sef cadeirydd y clwb brintiau a dynnwyd gen i ohonyn nhw wedi eu fframio i Alex Snow a Steve Holcombe pencampwyr enduro’r byd.

Ar y bore Sadwrn hwnnw cafodd aelodau dyfodol y clwb wersi rasio beics gan y ddau bencampwr enduro byd Alex Snow a Steve Holcombe ar fferm Dolgoch ym Mrongest.  Diolch i Matt Fordham am gael defnyddio’r lle.

Tipyn o benwythnos felly a phawb wedi cael profiadau bythgofiadwy.