NEWYDD DORRI – Y B4343 Heol Cellan wedi ailagor wedi digwyddiad ger Pont Nant Hathren

Gwibiodd yr holl gerbydau gwasanaethau brys wedi 4.30 o’rgloch prynhawn ma.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
8B8DBA6A-B98D-480C-AAAC

Llun gan Mari Lewis

Wedi 4.30 o’r gloch y prynhawn yma gwelwyd a chlywyd nifer fawr o gerbydau gwasanaethau brys yn gwibio trwy Lanbed i gyfeiriad Cwmann.

Roedd swyddogion heddlu, ambiwlans a’r gwasanaeth tân yn bresennol ger bont Nant Hathren ar y B4343 Heol Cellan mewn digwyddiad yno.  Does dim unrhyw fanylion pellach wedi eu rhyddhau.

Mae’r ffordd rhwng Cwmann a Chellan bellach ar agor, ond mae nifer o swyddogion heddlu dal yn bresennol.