Carys Davies

Carys Davies

Llanllwni

Adran Llambed o Ambiwlans Sant Ioan Cymru yn Dathlu Gwasanaeth Llwyddiannus

Carys Davies

Gwasanaeth o ddathlu yn Eglwys Sant Iago, Cwmann i ddathlu hanes Sant Ioan