Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2017- Llwyddiant C.Ff.I. Llanllwni

gan Cffillanllwni
Aelodau CFfI Llanllwni yn dathlu
Aelodau CFfI Llanllwni yn dathlu

Ar ôl yr holl gystadlu a’r ymarfer fe lwyddodd y Clwb ddod nôl â’r Darian Gwaith Cartref i Lanllwni am yr eildro. Hoffem fel clwb estyn ein diolch i bob un sydd wedi ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd i sicrhau eisteddfod lwyddiannus arall i glwb Llanllwni, ac i’r rhieni am gludo’r aelodau i’r ymarferion. Diolch ichi gyd! A phob ;wc i’r eitemau a fydd yn mynd trwyddo i Eisteddfod Cymru fis Tachwedd yn Llandudno.

Dyma’r Canlyniadau yn llawn:-

1af; Sioned Howells Llefaru 21 ac Iau

2il; Owain Davies- Llefaru 21 ac Iau

2il; Sioned Howells- Canu Emyn

2il; Siôn Evans- Llefaru 26 neu Iau

Sioned Howells
Sioned Howells

2il; Meimio i Gerddoriaeth

3ydd; Parti Llefaru

3ydd; Siôn, Hefin a Siriol- Triawd Doniol

A dyma canlyniadau’r Gwaith Cartref:-

1af; Sioned Howells- Rhyddiaith (Y Goron)

1af; Owain Davies- Cyfandoddi Sgets

2il; Siôn Evans- Limrig

2il; Siriol Howells- Blog

3ydd; Betsan Jones- Cyfansoddi Drama

3ydd; Nerys Jones- Limrig

3ydd; Sioned Howells- Cyfansoddi Cân

3ydd; Siriol Howells- Brawddeg