Cffillanllwni

Cffillanllwni

277691517_320016140056440

Betsan a Cathrin yn ddirpwy Llysgenhadon C.Ff.I. Sir Gâr

Cffillanllwni

Llongyfarchiadau i ddwy weithgar iawn o Glwb Llanllwni.

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2020

Cffillanllwni

Canlyniadau’r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yng Ngwledd Adloniant C.Ff.I Sir Gar

Cffillanllwni

Yn ystod hanner tymor fis Chwefror bu’r clwb yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Drama’r Sir.

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

Cffillanllwni

Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur o ymarfer.

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2019

Cffillanllwni

Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc eleni daeth cymuned Llanllwni ynghŷd ar gaeau Abercwm ar gyfer Sioe …
Cyflwyno Sieciau

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Cffillanllwni

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb.

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2017- Llwyddiant C.Ff.I. Llanllwni

Cffillanllwni

Ar ôl yr holl gystadlu a’r ymarfer fe lwyddodd y Clwb ddod nôl â’r Darian Gwaith Cartref i …

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yn Rali Sir Gâr

Cffillanllwni

Mae hi wedi bod yn fis prysur arall i ni yn Llanllwni. Ac hefyd yn fis llwyddiannus!

Rali CFfI Sir Gâr 2016

Cffillanllwni

Ar y 14eg o Fai roedd Rali Cffi Sir Gâr ar safle’r sioe yn Nant-y-ci, ac ar ôl hir baratoi …