Cffillanllwni

Cffillanllwni

360 Clonc360

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2020

Canlyniadau’r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yng Ngwledd Adloniant C.Ff.I Sir Gar

Yn ystod hanner tymor fis Chwefror bu’r clwb yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Drama’r Sir.

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur o ymarfer.

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2019

Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc eleni daeth cymuned Llanllwni ynghŷd ar gaeau Abercwm ar gyfer Sioe …
Cyflwyno Sieciau

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb.

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2017- Llwyddiant C.Ff.I. Llanllwni

Ar ôl yr holl gystadlu a’r ymarfer fe lwyddodd y Clwb ddod nôl â’r Darian Gwaith Cartref i …

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yn Rali Sir Gâr

Mae hi wedi bod yn fis prysur arall i ni yn Llanllwni. Ac hefyd yn fis llwyddiannus!

Rali CFfI Sir Gâr 2016

Ar y 14eg o Fai roedd Rali Cffi Sir Gâr ar safle’r sioe yn Nant-y-ci, ac ar ôl hir baratoi …

Eisteddfod C.ff.I. Sir Gâr 2015

Rhaid llongyfarch pob un aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni ar y llwyddiant yn Eisteddfod …