Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Lawnsio Llyfr Densil

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Llongyfarchiadau i’r Athro D Densil Morgan, Y Gilfach, Llanbed ar gyhoeddi ei lyfr diweddara – Theologia Cambrensis sef Hanes Crefydd a Diwinyddiaeth Brotestanaidd yng Nghymru o 1558-1760.

Lansiwyd y llyfr ym Mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd a chymerwyd rhan gan y Dr Robert Pope, yr Athro Ceri Davies a’r Parchg Euros Jones.

Cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru a’r pris yw £25.  Dyma’r gyfrol gyntaf o ddwy. Bu Densil yn traddodi’r ddarlith ddiwinyddol yn y Cynulliad ar y dydd Llun yn y Cymdeithasau a chafodd gynulleidfa arbennig.

Eleni hefyd, Densil yw Consort Maer Llanbed.  Cyrhaeddiad mawr ar gyhoeddi llyfr mor swmpus a blwyddyn fawr iddo ef ac Ann yn y dref.