Catrin Finch yn Llanbed

Jen Cairns
gan Jen Cairns
James Robinson, Catrin Finch a Seckou Keita.
James Robinson (trefnydd), Catrin Finch a Seckou Keita.

Roedd Lampeter Herbs & Folk yn falch iawn o groesawu Catrin Finch a’r chwaraewr kora Senegalese, Seckou Keita ar Orffennaf 20fed.

Roedd gan Neuadd Gelfyddydau’r Brifysgol yn Llanbed gynulleidfa lawn o bron i bedwar cant o garedigion cerddorol gwerthfawrogol iawn a rhoddwyd cymeradwyaeth barhaol i’r ddeuawd.

Cyn y gyngerdd, cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb llwyddiannus gyda Catrin Finch a Sekou Keita.

Mae’r berthynas ryfeddol rhwng Catrin Finch, sydd wedi’i hyfforddi’n glasurol a’r telynor traddodiadol o Orllewin Affrica, Sekou Keita, bellach wedi ennill gwobrau cerddoriaeth werin yn ogystal â gwobrau cerddorol y byd.

Penderfynodd Catrin Finch, a fagwyd yn Llanon, ei bod am fod yn delynores ar ôl dod i Glwb Cerddoriaeth Llanbedr Pont Steffan yn 5 oed – i glywed y telynor Sbaeneg mawr, Marisa Roblez.

Hwn oedd yr ail o’r tri digwyddiad cerddoriaeth mawr a gynhaliwyd gan Lampeter Herbs & Folk yr haf hwn. Y trydydd fydd y twmpath terfynol sy’n cynnwys cerddorion a dawnswyr lleol, ar ddiwedd cynhadledd meddygaeth lysieuol ryngwladol yn Llanbed.

Bydd llysieuwyr yn teithio o’r Alban, Iwerddon a hyd yn oed De Cymru Newydd, ac Awstralia, i ymweld â Llanbed ac, ar ddiwrnod canol eu harhosiad, byddant yn cael eu cludo i Fyddfai i archwilio traddodiadau hynafol llysieuaeth Cymru a chartref y Meddygon enwog.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn y gynhadledd dridiau hon ar y dudalen we.