Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Gymanfa Ganu hwylus yng Nghapel Bethel, Silian

Ifan Meredith
gan Ifan Meredith

Ar nos Sul y 6ed o Hydref, cynhaliwyd Gymanfa Ganu C.Ff.I. Bro’r Dderi gyda’r £680 a godwyd yn cael ei rannu rhwng cronfa Apêl Eisteddfod Ceredigion 2020 Golwg y Dderi a C.Ff.I. Bro’r Dderi.

Llywydd y noson oedd Mrs Eryl Evans, Tangraig, Silian a’r arweinyddion oedd Lowri Elen Jones ac Elliw Dafydd gyda Gethin Morgan yn cyfeilio.

Canwyd detholiad o emynau hyfryd o Cân Hosana i Pantyfedwen ac arweiniwyd yn slic gan y ddwy arweinyddes brwdfrydig a hwyliog. 

Cafwyd hefyd eitemau gan ddisgyblion Ysgol y Dderi a C.Ff.I. Bro’r Dderi.