Ras Tenovus 5K Llanbed

Helen Willoughby
gan Helen Willoughby
Rhedwyr ar y Stryd Fawr. Llun gan Annwen Jones.

Cynhaliwyd Ras Tenovus 5k blynyddol Llanbed ddydd Sul 21ain Gorffennaf.

Dechreuodd y ras a gorffen, gan gynnwys tri lap yng nghanol y dref, yng Nghanolfan Hamdden Llanbed gan ddenu 44 rhedwr o bob oed a gallu.

Enillydd y ras, mewn record cwrs newydd o 16.45 ac yn arwain o’r dechrau i’r diwedd, oedd David Jones o Harriers Caerfyrddin, ac yna Mark Rivers (Sarn Helen) (dyn 40 cyntaf) yn 18.37 a George Eadon (Sarn Helen) yn 18.47.

Y dyn dan 18 oed cyntaf oedd Jack Caulkett (Sarn Helen) yn 20.46. Enillwyd ras y merched yn gyffyrddus gan Dee Jolly (Sarn Helen) mewn amser o 20.34, a ddilynwyd gan gyd-redwraig, Eleri Rivers (menyw gyntaf 45) yn 22.20 a Nicola Williams yn 22.28.

Yr enillydd benywaidd dan 18 oed oedd Violet Caulkett (Sarn Helen) mewn amser gwych o 25.50 gyda Joanna Rosiak (Sarn Helen) yn gyntaf yn y categori Benyw 35 a Dawn Kenwright, hefyd o Sarn Helen, yn hawlio’r lle cyntaf yn y categori Benyw 55.

Rhedwyr ger Werndriw. Llun gan Annwen Jones.

Yn ogystal â’r digwyddiad 5k, roedd ras Un Lap i blant dan 8 oed a ras Dau Lap i blant iau. Y bachgen a’r ferch gyntaf yn y ras Un Lap oedd Llew Gregson a Gwen Hopkins ac yn y ras Dau Lap y bachgen a merch gyntaf oedd Tomos Green ac Eva Davies.

Cefnogwyd y digwyddiad yn dda gan aelodau Sarn Helen a’r grŵp Lampeter Couch to 5k, a oedd, yn ogystal â chystadlu, â stondinau â staff ac yn helpu gyda gweinyddiaeth y ras.

Hoffai’r trefnwyr ddiolch i Roland a Pat Sherwood Onlineraceresults.org.uk am amseru a threfnu canlyniadau’r ras. Roland a Pat oedd yn gyfrifol am ddechrau’r digwyddiad hwn a’i drefnu eu hunain am nifer o flynyddoedd.

Hoffem hefyd ddiolch i Katie a Dave Kendrick am noddi’r bagiau nwyddau siocled hyfryd ar gyfer rasys y plant a Dawn’s Emporium, a gyflenwodd y tlysau a’r medalau hardd unwaith eto ac wrth gwrs, hoffem ddiolch i’r holl redwyr a’u teuluoedd am ddod unwaith eto a’i wneud yn ddiwrnod mor arbennig.

Diolch hefyd i Annwen Jones, Simon Hall, Marian Davies, Christine Lamb a Liz Pugh am roddion a wnaed ar y diwrnod. Y cyfanswm terfynol a godwyd ar ôl costau oedd £ 315.30.