Diwrnod o lawenydd mawr

Ail agor Capel Bethel gyda chwrdd dan ofal Mr Alun Jones.

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Mr Alun Jones yn arwain cwrdd ym Methel Parc-y-rhos ar y 26ain Medi gyda Megan, Elin a Lola yn cymryd rhan a Mrs Glesni Thomas wrth yr organ.

Dweud eich dweud