Tîm Pêl-droed Menywod Llanbed

Yn chwilio am chwaraewyr newydd.

Tracy Nicola Jones
gan Tracy Nicola Jones
FB_IMG_1632578680738
FB_IMG_1632578810981

Mae Tîm pêl-droed menywod Llanbed Pont Steffan yn chwilio am chwaraewyr newydd i’r tîm ar gyfer y tymor Newydd a fydd yn dechrau mewn pythefnos.

Rhaid i chwaraewyr fod yn 16 oed a drosodd i chwarae gemau, a bydd yn cael eu chwarae ar brynhawn dydd Sul am 2 o’r gloch.

Cynhelir y sesiynau hyfforddi ar nos Fercher rhwng 7-8 yr hwyr ar faes pêl-droed Maesyfelin yn Llanbed.

Os oes diddordeb, cysylltwch â Tracy Jones (Tracynicolajones@yahoo.co.uk) neu danfonwch gais i ymuno â grŵp Facebook Lampeter Ladies Football.

Dweud eich dweud