Rhaglen Eisteddfod Llambed 2022

Cyhoeddi Rhestr Testunau a Rhaglen Eisteddfod RTJ Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2022

Delyth Morgans Phillips
gan Delyth Morgans Phillips

Er taw edrych mlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos nesa’ y mae pawb y dyddiau hyn, mae’n amser hefyd i chi gystadleuwyr ddechre paratoi ar gyfer gŵyl flynyddol Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan.

Cynhelir yr Eisteddfod ar gampws y Brifysgol yn Llambed ar benwythnos Gŵyl Banc Awst (27-29 Awst 2022). Dyma gopi o’r rhaglen, rhag ofn y daw’r awen heibio neu y cewch eich ysbrydoli i gystadlu. Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n gynnes i’n heisteddfod.