Delyth Phillips

Delyth Phillips

Rhaglen Eisteddfod Llambed 2022

Delyth Phillips

Cyhoeddi Rhestr Testunau a Rhaglen Eisteddfod RTJ Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2022

‘Dedfryd Oes’ – Emyr Evans, nofelydd o Gwrtnewydd

Delyth Phillips

Hanes mathemategydd a ffisegydd o Gwrtnewydd a Llanybydder sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Gwobr o Goleg Iesu i Densil Morgan

Delyth Phillips

Gweinidog ac ysgolhaig o Lanbedr Pont Steffan yn ennill gwobr arbennig o Goleg Iesu Rhydychen.

Diolchgarwch yr Ysgol Sul yn Noddfa

Delyth Phillips

Braf oedd gallu cynnal oedfa ddiolchgarwch Ysgol Sul Noddfa, Llanbedr Pont Steffan eleni.

Cwis degawdau’r Eisteddfod ac atgofion cyn enillwyr

Delyth Phillips

Cwis ac atgofion i lenwi bwlch ar Ŵyl Banc Awst am na ellir cynnal Eisteddfod Llanbed.

Medal Gee i Janet a Dewi

Delyth Phillips

Anrhydeddu dau sy’n gwasanaethu yng nghapeli Bedyddwyr y fro

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Delyth Phillips

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi …

Sefydlu gweinidog newydd

Delyth Phillips

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar …

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Delyth Phillips

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau Eisteddfod Rhys Thomas …

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Delyth Phillips

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr …