Delyth Morgans Phillips

Delyth Morgans Phillips

Cyfle i unawdwyr clasurol ennill arian mawr

Delyth Morgans Phillips

Mae’n amser meddwl am Lais Llwyfan Llanbed 2024

Cymanfa Ganu arall yn ardal Llanbed!

Delyth Morgans Phillips

Dewch ynghyd brynhawn Sul i Gaersalem, Parc-y-rhos
4-llais-llwyfan-llanbed-2023

Llais Llwyfan Llanbed 2023

Delyth Morgans Phillips

Cyhoeddi enwau’r pedwar unawdydd sydd wedi sicrhau’u lle yn y rownd derfynol.

Rhaglen Eisteddfod Llambed 2022

Delyth Morgans Phillips

Cyhoeddi Rhestr Testunau a Rhaglen Eisteddfod RTJ Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2022

‘Dedfryd Oes’ – Emyr Evans, nofelydd o Gwrtnewydd

Delyth Morgans Phillips

Hanes mathemategydd a ffisegydd o Gwrtnewydd a Llanybydder sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Gwobr o Goleg Iesu i Densil Morgan

Delyth Morgans Phillips

Gweinidog ac ysgolhaig o Lanbedr Pont Steffan yn ennill gwobr arbennig o Goleg Iesu Rhydychen.

Diolchgarwch yr Ysgol Sul yn Noddfa

Delyth Morgans Phillips

Braf oedd gallu cynnal oedfa ddiolchgarwch Ysgol Sul Noddfa, Llanbedr Pont Steffan eleni.

Cwis degawdau’r Eisteddfod ac atgofion cyn enillwyr

Delyth Morgans Phillips

Cwis ac atgofion i lenwi bwlch ar Ŵyl Banc Awst am na ellir cynnal Eisteddfod Llanbed.

Medal Gee i Janet a Dewi

Delyth Morgans Phillips

Anrhydeddu dau sy’n gwasanaethu yng nghapeli Bedyddwyr y fro

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Delyth Morgans Phillips

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi …