Delyth Phillips

Delyth Phillips

360 Clonc360

Cwis degawdau’r Eisteddfod ac atgofion cyn enillwyr

Cwis ac atgofion i lenwi bwlch ar Ŵyl Banc Awst am na ellir cynnal Eisteddfod Llanbed.

Medal Gee i Janet a Dewi

Anrhydeddu dau sy’n gwasanaethu yng nghapeli Bedyddwyr y fro

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi …

Sefydlu gweinidog newydd

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar …

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau Eisteddfod Rhys Thomas …

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr …

Cyfle i gyfrannu at un o brif eisteddfodau Cymru

Fel sawl digwyddiad arall, mae Eisteddfod Llambed – neu Eisteddfod Rhys Thomas James …

Oedfa Eisteddfod yr Hanner Cant

Tro Noddfa, eglwys y Bedyddwyr, oedd croesawu oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen …

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant.

Cymanfa Ddathlu 300 Williams Pantycelyn

Daw rhai o’r syniadau gorau o ganlyniad i sgwrs rhwng ffrindiau dros baned.