Cyhoeddi pwy sydd drwyddo i Lais Llwyfan Llanbed 2024

Y beirniaid Bethan Dudley a Rhys Meirion wedi tafoli 14 o gantorion

Delyth Morgans Phillips
gan Delyth Morgans Phillips

Yn dilyn diwrnod prysur ddoe, y pedwar sydd drwyddo i rownd derfynol Llais Llwyfan Llanbed gan y beirniaid Bethan Dudley Fryar a Rhys Meirion yw:

Caitlin Hockley
Clara Greening
Erin Gwyn Rossington
John Rhys Liddington

Bydd y rownd derfynol yn rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, ar nos Sul, 25 Awst 2024. Daw mwy o fanylion ar sut i sicrhau’ch tocyn ar gyfer gwledd o noson.

Dweud eich dweud