Uchafbwyntiau straeon Gwefan Clonc360 2022

Fideo o brif straeon y flwyddyn a fu

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Blwyddyn o ail ddechrau digwyddiadau lleol wedi Cofid, dathlu pen-blwydd Clonc yn 40, Yr Urdd yn 100 a Choleg Llanbed yn 200.  Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, ond cysgod rhyfel Wcraén gyda chefnogi Banc Bwyd Llanbed yn amlwg a sefydlu Hybiau Cynnes.

Gwyliwch y fideo 20 munud isod er mwyn gweld yr amrywiaeth o straeon a fu yn 2022.

Blwyddyn newydd dda i bawb.  Beth am wneud adduned blwyddyn newydd i gyfrannu mwy o luniau, fideos a straeon i wefan Clonc360 yn 2023?