Blog Byw Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog

Dewch i ddilyn hanes Sioe Gorsgoch drwy gydol y dydd.

gan Elen Morgan
47652F48-C9CD-4076-AC37

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog

Dewch i ddilyn hanes Sioe Gorsgoch drwy gydol y dydd.

16:49

B83EF756-B7BA-4CF4-8D98

Rhai o luniau y sioe gwn am 11:00 bore ma. 

16:44

Rhai o dractorau a fu ar y daith  hen beiriannau bore ma. Llongyfarchiadau i Sion Thomas a enillodd y wobr am y dractor orau. 

16:36

Cynnyrch a chystadlu arbennig yn y babell heddiw.

12:17

Efallai y bydd oedi mewn cyhoeddi diweddariadau o’r Sioe oherwydd diffyg signal ffôn ar y cae.

10:18

7F3C444A-08D4-4732-A0A9
C4BE4E4C-205D-4959-A181-DBBCAB81A809
E2186094-57A7-41A9-B8F7

Amserlen y dydd yn Sioe Gorsgoch heddiw.