Codi arian wrth fancio yn Llanbed

Bu staff yng nghangen HSBC Llanbed yn brysur yn codi arian wrth werthu llyfrau darllen.

gan Ifan Meredith
PHOTO-2023-08-26-13-09-55

Staff HSBC Llanbed, Lynne, Eleri a Rhian yn cyflwyno’r rhodd i Elonwy

Mae cangen HSBC yn Llanbed wedi rhoi rhodd o £100 o’r swm a godwyd at achos cyngerdd ‘Dathliad o Gerddoriaeth’ a drefnwyd gan Elonwy ym mis Mehefin wrth godi arian tuag at Ganolfan Cancr y Fron yn Singleton.  Roedd y gyngerdd yn dathlu gwasanaeth 40 mlynedd Elonwy Pugh Huysmans a Debera Davies yn chwarae’r organ yn Eglwys San Pedr.