Un wedi marw a phedwar yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi y bu farw dyn 32 oed mewn gwrthdrawiad ger Llanllwni.

gan Ifan Meredith

Yn ôl yr heddlu, roedd yna dri cherbyd yn rhan o’r gwrthdrawiad, fan Vauxhall gwyn, BMW llwyd a Ford glas. Maent yn apelio am dystion i’r digwyddiad ar heol y B4336 rhwng Llanllwni a Llanfihangel-Ar-Arth tua 9:55yh ar Nos Wener, yr 17eg o Dachwedd.

Yn dilyn y gwrthdrawiad, bu farw dyn 32 oed yn y fan a’r lle a chludwyd pedwar person i’r ysbyty.

Mewn datganiad, medd yr heddlu bod y teulu wedi cael ei hysbysu ac y byddent yn parhau i gefnogi’r teulu.

Mae’r Heddlu yn apelio am unrhyw un â gwybodaeth i gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r cyfeirnod DP-20231117-436.

Dweud eich dweud