Eisteddfod Capel y Groes 2024

Yr holl ganlyniadau a’r newyddion diweddara’ o Eisteddfod Capel y Groes

gan Luned Mair

Croeso i flog byw Eisteddfod Capel y Groes 2024! Bydd yr eisteddfod yn dechrau am 1:30 y.p. felly ymunwch â ni i gael yr holl ganlyniadau!

21:29

Canu Emyn Agored

1af Sioned Howells

2il Osian Jenkins

3ydd Ifan Meredith

Her Adroddiad

1af Sioned Howells

2il Carol Davies

3ydd Maria Evans

Unawd o Sioe Gerdd

1af Sioned Howells

2il Osian Jenkins

Her Unawd

1af Sioned Howells

21:22

Adrodd 12-16 oed

1af Mari Williams

2il Magw Thomas

3ydd Awen Davies

Unawd 16-21 oed

1af Ifan Meredith

2il Osian Jenkins

Adrodd 16-21 oed

1af Elin Williams

20:52

Gorffen Limrig

1af Enfys Hatcher Davies, Llanddewi Brefi

Brysneges neu Neges

1af Megan Richards, Aberaeron

Hysbyseb

1af Megan Richards, Aberaeron

20:34

Unawd 12-16 oed

1af Mari Gwenllian Evans

2il Awen Davies

19:58

Llongyfarchiadau mawr iawn i Elin Williams, Tregaron am ennill y gadair gyda chanmoliaeth uchel iawn. Diolch i Mair, Alwyn ac Iwan Jenkins am y gadair er cof am Gwilym Jenkins, Glynmeherin gynt.

19:57

Cerdd o Unrhyw Fath i Unrhyw Fan Arbennig
1af Megan Richards, Aberaeron

Ysgrif neu Stori
1af Gaenor Mai Richards, Rhondda Cynon Taf

Brawddeg

1af Gaenor Mai Richards, Rhondda Cynon Taf

19:56

Canu Emyn dan 12

1af Alaw Grug Freeman

2il Non Thomas

3ydd Matilda Jones

Unawd ar Unrhyw Offeryn Cerdd dan 12 oed

1af Beca Luned Davies

2il Neli Evans

3ydd Ilan-Rhun Phillips

Canu Emyn 12-16 oed

1af Mari Evans

Darllen o’r Ysgrythur dan 16 oed

1af Magw Fflur Thomas 

2il Awen Davies

3ydd Mari Williams

Penillion dan 16 oed

1af Sara Lewis

2il Bethan Llewellyn

3ydd Ilan-Rhun Phillips

Unawd ar Unrhyw Offeryn Cerdd 12-16 oed

1af Magw Fflur Thomas

19:46

Delor James, beirniad Llên yn traddodi’r feirniadaeth. 

18:01

Adrodd 8-10 oed

1af Non Thomas

2il Alaw Grug Freeman

3ydd Neli Evans

Adrodd 10-12 oed

1af Elliw Grug Davies

2il Rhion Davies

17:27

Unawd 8-10 oed

1af Non Thomas

2il Neli Evans

3ydd Alaw Grug Freeman