Luned Mair

Luned Mair

Eisteddfod Capel y Groes 2024

Luned Mair

Un o unig eisteddfodau bach yr ardal yn ôl am flwyddyn arall

Blog Byw Eisteddfod Capel y Groes 2023

Luned Mair

Yr holl gystadlu o Eisteddfod Capel y Groes

Amheuaeth o fom yn Llanllwni

Luned Mair

Yr heddlu wedi cau’r briffordd trwy’r pentre’

Eisteddfod Capel y Groes yn Ôl!

Luned Mair

Eisteddfod Capel y Groes yn cael ei chynnal yn y capel am y tro cyntaf ers 2019
Cadair-yr-Ifanc-2022

Eisteddfod Capel y Groes yn cynnig Cadair a Choron yn Nhregaron!

Luned Mair

Dwy gystadleuaeth arbennig a’r gwobrau mwya’ eto!

Eisteddfod Capel y Groes 2021

Luned Mair

Mae’r Eisteddfod ar-lein yn ôl am flwyddyn arall!

Eisteddfod leol ddigidol gynta’r byd!

Luned Mair

Mwy na 150 o blant dan 12 yn cystadlu trwy fideo ac ar-lein yn Eisteddfod Capel y Groes

Eisteddfod Capel y Groes…ar lein!

Luned Mair

Yn anffodus, ni fydd Eisteddfod Capel y Groes yn cael ei chynnal eleni yn ei dull arferol.

Llyfr i Ddathlu Addysg yng Nghwrtnewydd

Luned Mair

Ym mis Gorffennaf eleni mi wnaeth ysgol Cwrtnewydd gau ei drysau am y tro olaf, bron i 140 mlynedd …