Luned Mair

Luned Mair

360 Clonc360

Eisteddfod Capel y Groes 2021

Mae'r Eisteddfod ar-lein yn ôl am flwyddyn arall!

Eisteddfod leol ddigidol gynta’r byd!

Mwy na 150 o blant dan 12 yn cystadlu trwy fideo ac ar-lein yn Eisteddfod Capel y Groes

Eisteddfod Capel y Groes…ar lein!

Yn anffodus, ni fydd Eisteddfod Capel y Groes yn cael ei chynnal eleni yn ei dull arferol.

Llyfr i Ddathlu Addysg yng Nghwrtnewydd

Ym mis Gorffennaf eleni mi wnaeth ysgol Cwrtnewydd gau ei drysau am y tro olaf, bron i 140 mlynedd …