Gŵyl Flodau Eglwys y Santes Fair, Maestir, Llanbed

Cyfle olaf i’w gweld Sul 19eg Mai

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones
IMG_9960-1

Aelodau’r tîm drefnodd yr Ŵyl Flodau ger y bedyddfaen hardd

IMG_9946-1

Yr arddangosfeydd blodau yn harddu Eglwys y Santes Fair

IMG_9930-1

Yr Allor wedi ei haddurno yn hardd gyda blodau

IMG_9952-1

Tusw o flodau yn addurno ochr un o gorau’r eglwys

IMG_9941-2

Ffenestr y byd amaeth gyda’r ffon fugail a’r gwlân

IMG_9938-1

Ffenestr yn cofnodi’r diwydiant cynhyrchu menyn

IMG_9936

Ffenestr yn cofnodi crefft y crydd gyda’r morthwyl a’r einion

IMG_9933-1

Ffenestr y gegin gyda chyfrol Mrs Beetons, y llwyau pren a’r rholbren

IMG_9955-1

Y trefniant blodau yn y cyntedd yn croesawu ymwelwyr i’r Santes Fair

IMG_9976-1

Eglwys y Santes Fair, Maestir, Llanbed

Cynhelir Gŵyl Flodau arbennig iawn yn yr eglwys hynafol o ddydd Gwener 17eg hyd dydd Sul 19eg Mai. Ymwelsom brynhawn Gwener a chawsom groeso hyfryd gan y Parchedigion Melanie Prince a Victoria Hackett ac aelodau Eglwysi Plwyf Llanbed sef Helen, Beryl, Debbie a Douglas. Y mae gwledd o liwiau hardd ac arogl hyfryd yn llenwi’r eglwys a’r bedyddfaen yn fôr o liwiau, yn goch tywyll, oren, pinc, gwyrdd a gwyn. Ceir tuswau o flodau yn addurno canllawiau’r corau hefyd, pob un ychydig yn wahanol ac yn cyfrannu at y darlun lliwgar.

Cofiwch sylwi ar yr addurniadau blodau sy’n harddu’r ffenestri. Mae pob un yn dilyn thema gwahanol. Sylwais ar un ffenestr yn cofio’r diwydiant cynhyrchu menyn; ffenestr arall yn tynnu sylw at fyd amaeth gyda ffon fugail a gwlân ynghanol y trefniant blodau. Sylwais mai’r gegin yw thema ffenestr arall gyda chyfrol ‘Mrs Beetons Book of Household Management’, llwyau pren a’r rholbren yn cael sylw.  Byd y crydd yw thema ffenestr arall a’r morthwyl a’r einion â rhan amlwg yn yr arddangosfa. Y mae ardal yr Allor yn drawiadol a’r lliwiau yn cyfateb i’r gwydr glas a choch y ffenstri yno.

Mae Eglwys y Santes Fair tua 2 filltir o Lanbed ar hyd Ffordd Maestir. Cymerwch y cyfle i’w gweld  – mae’r rhoddion ariannol yn mynd tuag at gynnal Eglwys y Santes Fair, Maestir.