Rhys Bebb Jones

Rhys Bebb Jones

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360

49. Nicola Harries, Cascade – y flwyddyn a fu

Dyma’r 49fed mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

48. Krystian Byczyk, Siop Fwyd Ladybug – y flwyddyn a fu

Dyma’r 48ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Côr Meibion Cwmann a’r Cylch

Y Côr yn ail ddechrau canu.

📽 Pwyllgor Apêl Cymorth Cristnogol Llanbedr Pont Steffan a’r Cylch yn codi dros £6,300!

Diolch o galon i drigolion ardal Llanbed am eu haelioni tuag at Cymorth Cristnogol.

47. Nathan Jenkins, Principality – y flwyddyn a fu

Dyma’r 47ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

📽 46. Gareth a Liz Jones, Yr Hedyn Mwstard – y flwyddyn a fu

Dyma’r 46ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

45. Jonathan Williams, West Wales Lettings – y flwyddyn a fu

Dyma’r 45ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

44. Stella Teasdale, Mulberry Bush – y flwyddyn a fu

Dyma’r 44ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

43. Melinda Walton, Siop Tenovus – y flwyddyn a fu

Dyma’r 43ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

42. Kate Barnes, siop Calico Kate – y flwyddyn a fu

Dyma’r 42ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo