Rhys Bebb Jones

Rhys Bebb Jones

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360

10. Hannah James, Popty Mark Lane – y flwyddyn a fu.

Dyma’r degfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

9. Goronwy Evans, Siop Y Smotyn Du – y flwyddyn a fu

Dyma’r nawfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

8. Gareth a Linda Harries, Compass Office Supplies – y flwyddyn a fu

Dyma’r wythfed mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.
Llun-Clwb-Rotary-LLPS-Eric

CLONC mis Mawrth

Llond whilber o straeon yn y papur bro gan gynnwys hanes y Clwb Rotari yn helpu achos da yn Cenia.

Cyd-addoli ar Zoom

Ni allwn bellach ddychmygu bod heb Zoom.

Clonc Rhagfyr ar werth yn y siopau lleol

Gwirfoddolwyr Clonc yn addasu gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod y Papur Bro yn cyrraedd y siopau.

Gwasanaeth Adfent Cytun Llanbed ar Zoom

Noson hyfryd i lenwi’r bwlch eleni gan nad oedd yn bosib cynnal noson ‘Carol, Cerdd a Chan’.

Nadolig lliwgar Llanbed!

Nawr bod y Coed Nadolig uwchben y siopau hefyd, mae'r dref yn edrych yn ddeniadol.

Côr Meibion Cwmann a’r Cylch a’r cwis!

Colli canu, colli cwmniaeth ond cadw cysylltiad mewn cyfnod anodd.

Aduniad Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant Llanbed 2020

Profost Campws Llanbed yn egluro beth yw gweledigaeth a chynlluniau'r brifysgol yn lleol.