Rhys Bebb Jones

Rhys Bebb Jones

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360 Calendr360

24 Hydref 2021 – Diwrnod Polio’r Byd

Goleuo Adeilad Dewi Sant Prifysgol Y Drindod Dewi Sant yn borffor gan Glwb Rotary Llanbedr Pont Steffan.

Hydref – Mis Codi Ymwybyddiaeth Canser y Fron

Dewch i gefnogi ymgyrch Siop Tenovus Llanbedr Pont Steffan

CLONC mis Hydref

Straeon dirifedi yn eich Papur Bro!                              

Clwb Rotary Llanbedr Pont Steffan

Yn cefnogi elusennau yng Nghymru a Cenia yn 2021-22

Diwedd cyfnod yng Nghapel Maesyffynnon Llangybi

Gwasanaeth Datgorffori yn yr awyr agored

📽 Gweledigaeth Cadwyn Teifi i genhadu yn ardaloedd Llanbed a Thregaron

Sefydlu presenoldeb Cristnogol yn ysgolion dalgylchoedd Ysgol Bro Pedr ac Ysgol Henry Richard.

📽 Y Cynghorydd Selwyn Walters, Maer Tref Llanbedr Pont Steffan

Cyfweliad fideo gyda’r cynghorydd sy’n Faer am y trydydd tro.

📽 Capeli Shiloh a Soar, Llanbedr Pont Steffan 

Adroddiad am ail agor i gynnal oedfaon yn ogystal â chyfweliad fideo.

📽 Côr Meibion Cwmann a’r Cylch – ymarfer cyntaf wedi’r Cofid.

Cyfweliad fideo gyda swyddogion Côr Cwmann.

49. Nicola Harries, Cascade – y flwyddyn a fu

Dyma’r 49fed mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.